nuh

Aril Impian

Musa A.S. pulang ke Mesir dan menerima Wahyu

Club Pujangga | 10:05 |
hijrah

Sepuluh tahun lebih Musa meninggalkan Mesir tanah airnya, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Fir'aun. Suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang dpt bertahan menyimpan rasa rindunya kepada tanah air, tempat tumpah darahnya , walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apa lagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang seronok dan indah selama ia berada di tanah airnya sendiri selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah, maka wajarlah bila ia merindukan Mesir tanah tumpah darahnya dan ingin pulang kembali setelah ia beristerikan Shafura, puteri Syu'aib.

Bergegas-gegaslah Musa berserta isterinya mengemaskan barang dan menyediakan kenderaan lalu meminta diri dari orang tuanya dan bertolaklah menuju ke selatan menghindari jalan umum supaya tidak diketahui oleh orang-orang Fir'aun yang masih mencarinya.
Setibanya di "Thur Sina" tersesatlah Musa kehilangan pedoman dan bingung manakah yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata kepada isterinya: "Tinggallah kamu disini menantiku. Aku pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu atau setidak-tidaknya membawa sesuluh api bagi menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kesejukan."

Tatkala Musa sampai ke tempat api itu terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah: "Wahai Musa! Aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Thuwa. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat akan Aku."

Itulah wahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya, di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai rasul dan nabi-Nya yang dipilih Nabi Musa dalam kesempatan bercakap langsung dengan allah di atas bukit Thur Sina itu telah diberi bekal oleh Allah yang Maha Kuasa dua jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadap kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu.
Bertanyalah Allah kepada Musa: "Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu hai Musa!" Suatu pertanyaan yang mengadungi erti yang lebih dalam dari apa yang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa dengan jawapannya yang sederhana. "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan pdnya dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan lain yang penting bagiku."

Maksud dan erti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimegertikan dan diselami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah, lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya: "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syu'aib, mertuanya ketika ia bertolak dari Madyan.

Sebagai mukjizat yang kedua, Allah memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiaknya yang nyata setelah dilakukannya perintah itu, tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit.


Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surah "Thaahaa" ayat 9 sehingga 23 juz 16 sebagai berikut :~

"9.~ Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? 10.~ Ketika itu melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu {di sini} sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." 11.~ Mak ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil: "Hai Musa, 12.~ Sesungguhnya Aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Thuwa. 13.~ Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan {kepadamu}. 14.~ Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingati Aku. 15.~ Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan {waktunya} agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. 16.~ Maka sesekali janagnlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa." 17.~ Apakah itu yang ditangan kananmu, hai Musa?" 18.~ Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku memukul {daun} dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." 19.~ Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!" 20.~ Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. 21.~ Allah berfirman: "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asalnya." 22.~ Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, nescaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain {pula}. 23.~ untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar." {Thaahaa : 9 ~ 23 }

Artikel Terkait


Baca SeterusnyaMusa A.S. pulang ke Mesir dan menerima Wahyu

Mujadalah (dialog) antara Nabi Musa A.S. dengan Fir'aun

Club Pujangga | 10:04 |


hamba


Diperolehi kesempatan oleh Musa dan Harun, menemui raja Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai tuhan itu, setelah menempuh beberapa rintangan yang lazim dilampaui oleh orang yang ingin bertemu dengan raja pd waktu itu. Pertemuan Musa dan Harun dengan Fir'aun dihadiri pula oleh beberapa anggota pemerintahan dan para penasihatnya.
Bertanya Fir'aun kepada mereka berdua:: "Siapakah kamu berdua ini?"
Musa menjawab: "Kami, Musa dan Harun adalah pesuruh Allah kepadamu agar engkau membebaskan Bani Isra'il dari perhambaan dan penindasanmu dan menyerahkan meeka kepada kami agar menyebah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari seksaanmu."

Fir'aun yang segera mengenal Musa berkata kepadanya: "Bukankah engkau adalah Musa yang telah kami mengasuhmu sejak masa bayimu dan tinggal bersama kami dalam istana sampai mencapai usia remajamu, mendapat pendidikan dan pengajaran yang menjadikan engkau pandai? Dan bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap diriseorang drp golongan kami? Sudahkah engkau lupa itu semuanya dan tidak ingat akan kebaikan dan jasa kami kepada kamu?"
Musa menjawab: "Bahwasanya engkau telah memeliharakan aku sejak masa bayiku, itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan. Karena jatuhnya aku ke dalam tangan mu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu tatkala engkau memerintah agar orang-orangmu menyembelih setiap bayi-bayi laki yang lahir, sehingga ibu terpaksa membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil di dalamsebuah peti yang kemudian dipungut oleh isterimu dan selamatlah aku dari penyembelihan yang engkau perintahkan. Sedang mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan itu adalah akibat godaan syaitan yang menyesatkan, namun peristiwa itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan barakah yang terselubung bagiku. Sebab dalam perantauanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, Allah mengurniakan aku dengan hikmah dan ilmu serta mengutuskan aku sebagai Rasul dan pesuruh-Nya. Maka dalam rangka tugasku sebagai Rasul datanglah aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Isra'il."

Fir'aun bertanya: "Siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, hai Musa? Adakah tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut di sembah dan dipuja?"
Musa menjawab: "Ya, iaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seru sekalian alam."
Tanya Fir'aun: "Siapakah Tuhan seru sekali alam itu?"
Musa menjawab: "Ialah Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan bumi."
Berkata Fir'aun kepada para penasihatnya dan pembesar-pembesar kerajaan yang berada disekitarnya. Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang gila kemudia ia balik bertanya kepada Musa dan Harun: "Siapakah Tuhan kamu berdua?"

Musa menjawab: "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap makhluk sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk kepadanya."
Fir'aun bertanya: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu yang tidak mempercayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung-patung?"
Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Jika Dia telah menurunkan azab dan seksanya di atas mereka maka itu adalah karena kecongkakan dan kesombongan serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. Jika Dia menunda azab dan seksa mereka hingga hari kiamat, maka itu adalah kehendak-Nya yang hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah telah mewahyukan kepada kami bahwa azab dan seksanya adalah jalan yang benar."

Rif'aun yang sudah tidak berdaya menolak dalil-dalil Nabi Musa yang diucapkan secara tegas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah mempertuhankan dirinya lalu menujukan amarahnya dan berkata kepada Musa secara mengancam: "Hai Musa! jika engkau mengakui tuhan selain aku, maka pasti engkau akan kumasukkan ke dalam penjara."
Musa menjawab: "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat memberikan kepadamu tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwahku?"

Fir'aun menentang dengan berkata: "Datanglah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu jika engkau benar-benar tiak berdusta."


Dialog {mujadalah} antara Musa dan Fir'aun sebagaimana dihuraikan di atas dpt dibaca dalam surah "Asy-Syu'ara" ayat 18 hingga ayat 31 juz 19 sebagimana berikut :~

"18.~ Fir'aun berkata: "Bukankah kami telah mengasuhmu diantara {keluarga} kami diwaktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal diantara {keluarga} kami beberapa tahun dari umurmu. 19.~ dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas jasa." 20.~ Berkata Musa: "Aku telah melakukannya sedang aku diwaktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. 21.~ Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepada kamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikan aku salah seorang diantara rasul-rasul. 22.~ Budi yang kamu limpahkan kepada ku ini adalah {disebabkan} perhambaan darimu terhadap Bani Isra'il." 23.~ Fir'aun bertanya: "Apa Tuhan semesta alam itu?"24.~ Musa menjawab: "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya {itulah Tuhanmu} jika kamu sekalian {orang-orang} mempercayainya". 25.~ Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?". 26.~ Musa berkata: "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu" 27.~ Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutuskan kepada kamu sekalian benar-benar orang gila". 28.~ Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya {itulah Tuhanmu} jika kamu mempergunakan akal". 29.~ Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyenbah Tuhan selain aku benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan". 30.~ Musa berkata: "Dan apakah kamu {akan melakukan itu} walaupun aku tunjukkan kepadamu sesuatu {keterangan} yang nyata jika kamu adlah termasuk orang-orang yang benar." { Asy-Syura : 18 ~ 31 }

Artikel Terkait


Baca SeterusnyaMujadalah (dialog) antara Nabi Musa A.S. dengan Fir'aun

Imam Al - Ghazali

Club Pujangga | 09:53 |

imam

Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, dilahirkan pada tahun 450 H/ 1059 di Thus daerah Khurasan. Ia dikenal dengan Al - Ghazali karena ayahnya pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazalah. Beliau wafat pada tahun 505 H / 1111.
Pendidikannya dimulai didaerahnya yaitu belajar kepada Ahmad Ibnu Muhammad al - Razkani al - Thusi, setelah itu pindah ke Jurjan ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nash al-Ismaili mempelajari semua bidang agama dan bahasa, setelah tamat kembali ke Thus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf al - Nassaj (wafat 487 H) , kemudian ke Nisyapur belajar kepada Abul Ma'al al-Juwaini yang bergelar Imam al - Haramain dan melanjutkan pelajaran Tasawuf kepada Syekh Abu Ali al - Fadhl Ibnu Muhammad Ibnu Ali al - Farmadi, dan ia mulai mengajar dan menulis dalam Ilmu Fiqh.

Setelah Imam al - Juwaini wafat ia pindah ke Mu'askar mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual dan dengan segala kecermelangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nidzamiyah di Baghdad pada tahun 484 H, disamping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecermelangan, keharuman namanya dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Mu'askar, dikota ini ia sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan Baghdad mengundurkan diri dari kegemerlapan duniawi tersebut.

Mulai th 488 H/ 1095 ia ke Damaskus. di Masjid Umawi ia ber'itiqaf dan berzikir dipuncak menara sebelah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Ia memasuki suluk sufi dengan riyadhah dan mujahadah terus menerus seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah itu pergi ke Baitul Maqdis di Palestina, setiap hari ia masuk Qubbah Shahrah untuk berzikir, ia juga ke al - Khalil berziarah ke makam Nabi Ibrahim as. Setelah dari Palestina, ia melaksanakan ibadah haji di Mekkah dan berziarah ke makam Rasullulah di Madinah.

Ia pernah kembali ke Baghdad untuk mengajar di Perguruan Nidzamiyah Baghdad, namum tidak berapa lama kemudian kembali ke Thus dan mendirikan khanaqah untuk para sufi dan mendirikan madrasah untuk mengajar ilmu Tasawuf.
Karya - karya tulis Al-Ghazali meliputi berbagai bidang keislaman, Kalam, Fiqh, Filsafat, Tasawuf dan lain lainnya yang berbentuk buku maupun risalah.
Kitab kitab Al -Ghazali yang membahas tentang Tasawuf :

6. Mizan al - 'Amal

7. Al - Ma'arif al-Aqliah wa Lubab al - Hikmah al - Ilahiyah

8. Ihya 'Ulumiddin

9. Al - Maqshad al - Astna Fi Syarh Asma al - Husna

10. Bidayat al - Hidayah

11. Al - Madhnun Bih 'ala Ghairi Ahlil

12. Kaimiya al - Sa'adah

13. Misykat al - Anwar

14. Al - Kasyf Wa al - Tabyin Fi Ghurur al - Naas Ajma'in

15. Al - Munqidz Min al - Dhalal

16. Al - Durrat al Fakhirah Fi Kasyf 'Ulumi al - Akhirah

17. Minhaj al - 'Abidin Ila Jannati Rabbi al - 'Alamin

18. Al - Arba'in Fi Ushul al - Din

Tasawuf Al - Ghazali menghimpun akidah, syariat dan akhlak dalam suatu sistematika yang kuat dan amat berbobot, karena teori - teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadhah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan bahwa seumur hidupnya ia bertasawuf.
Dalam pandangannya, Ilmu Tasawuf mengandung 2 bagian penting, pertama menyangkut ilmu mu'amalah dan bagian kedua menyangkut ilmu mukasyafah, hal ini diuraikan dalam karyanya Ihya 'Ulumiddin, Al -Ghazali menyusun menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibagi lagi kedalam 10 pasal yaitu :

· Bab pertama : tentang ibadah (rubu' al - ibadah)
· Bab kedua : tentang adat istiadat (rubu' al - adat)
· Bab ketiga : tentang hal -hal yang mencelakakan (rubu' al - muhlikat)
· Bab keempat : tentang maqamat dan ahwal (rubu' al - munjiyat)

Menurutnya, perjalanan tasawuf itu pada hakekatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus menerus sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempaan moral atau akhlak yang terpuji baik disisi manusia maupun Tuhan.
Imam Al -Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal dikota kelahirannya Thus pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H.
Disarikan dari :
"Ajaran dan Teladan Para Sufi", karangan Drs H.M. Laily Mansur, L.PH. Penerbit - PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Baca SeterusnyaImam Al - Ghazali

Kisah Habil dan Qabil Putra Nabi Adam A.S.

Club Pujangga | 09:48 |

Tatacara hidup suami isteri Adam dan Hawa di bumi mulai tertib dan sempurna tatkala Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini.
Siti Hawa melahirkan kembar dua pasang.Pertama lahirlah pasangan Qabiel dan adik perempuannya yang diberi nama "Iqlima",kemudian menyusul pasangan kembar kedua Habiel dan adik perempuannya yang diberi nama "Lubuda".
Kedua orang  tua,Nabi Adam dan Siti Hawa, menerima kelahiran keempat putera puterinya itu dengan senang dan gembira, walaupun Hawa telah menderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkan bayinya. Mereka meharapkan dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumi Allah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah dibebankan keatas bahunya.

Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang maka membesarlah keempat-empat anak itu dengan cepatnya melalui masa kanak-kanak dan menginjak masa remaja.Yang perempuan sesuai dengan qudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumahtangga dan mengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita,sedang yang laki-laki menempuhi jalannya sendiri mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidupnya.Qabiel berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habiel dibidang perternakan.

Penghidupan sehari-hari keluarga Adam dan Hawa berjalan tertib sempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta menyintai hormat menghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukkan yang wajar si ayah terhadap isterinya dan putera-puterinya,si isteri terhadap suami dan anak-anaknya.Demikianlah pula pergaulan di antara keempat bersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang saling bantu membantu hormat menghormati dan bergotong-royong.


Keempat Anak Adam Memasuki Alam Remaja.

Keempat putera-puteri Adam mencapai usia remaja dan mamasuki alam akil baligh di mana nafsu berahi dan syahwat serta hajat kepada hubungan kelamin makin hari makin nyata dan nampak pada gaya dan sikap mereka hal mana menjadi pemikiran kedua orang tuanya dengan cara bagaimana menyalurkan nasfu berahi dan syahwat itu agar terjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara putera-puterinya.
Kepada Nabi Adam Allah memberi ilham dan petunjuk agar kedua puteranya dikahwinkan dengan puterinya.Qabiel dikahwinkan dengan adik habiel yang bernama Lubuda dan Habiel dengan adik Qabiel yang bernama Iqlima.

Cara yang telah diilham oleh Allahs.w.t. kepada Nabi Adam telah disampaikan kepada kedua puteranya sebagai keputusan si ayah yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkan suasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumahtangga mereka.Akan tetapi dengan tanpa diduga dan disangka rancangan yang diputuskan itu ditolak mentah-mentah oleh Qabiel dan menyatakan bahawa ia tidak mahu mengahwini Lubuda, adik Habiel dengan mengemukakan alasan bahawa Lubuda adalah buruk dan tidak secantik adiknya sendiri Iqlima.Ia berpendapat bahawa ia lebih patut mempersunting adiknya sendiri Iqlima sebagai isteri dan sekali-kali tidak rela menyerahkannya untuk dikahwinkan oleh Habiel.Dan memang demikianlah kecantikan dan keelokan paras wanita selalu menjadi fitnah dan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangan dan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan timbulnya rasa dendam dan dengki diantara sesama keluarga dan sesama suku.

Kerana Qabiel tetap berkeras kepala tidak mahu menerima keputusan ayahnya dan meminta supaya dikahwinkan dengan adik kembarnya sendiri Iqlima maka Nabi Adam seraya menghindari penggunaan kekerasan atau paksaan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara saudara serta mengganggu suasana damai yang meliputi keluarga beliau secara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itu kepada Tuhan untuk menentukannya.Caranya ialah bahawa masing-masing dari Qabiel dan Habiel harus menyerahkan qurban kepada Tuhan dengan catatan bahawa barangsiapa di antara kedua saudara itu diterima qurbannya ialah yang berhad menentukan pilihan jodohnya.

Qabiel dan Habiel menerima baik jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh ayahnya.Habiel keluar dan kembali membawa peliharaannya sedangkan Qabiel datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil cucuk tanamnya yang rusak dan busuk kemudian diletakkan kedua qurban itu kambing Habiel dan gandum Qabiel diatas sebuah bukit lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas dua jenis qurban itu.
Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Adam yang menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit dimana kedua qurban itu diletakkan, terlihatlah api besar yang turun dari langit menyambar kambing binatang qurbannya Habiel yang seketika itu musnah ternakan oleh api sedang karung gandum kepunyaan Qabiel tidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap tinggal utuh.

Maka dengan demikian keluarlah Habiel sebagai pemenang dalam pertaruhan itu karena qurbannya kambing telah diterima oleh Allah sehingga dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah di antara kedua gadis saudaranya itu yang akan dipersuntingkan menjadi isterinya.


Pembunuhan Pertama Dalam Sejarah Manusia.

Dengan telah jatuhnya keputusan dari langit yang menerima qurban Habiel dan menolak qurban Qabiel maka pudarlah harapan Qabiel untuk mempersuntingkan Iqlima.Ia tidak puas dengan keputusan itu namun tidak ada jalan untuk menolaknya. Ia menyerah dan menerimanya dengan rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habiel yang akan dibunuhnya di kala ketiadaan ayahnya.
Ketika Adam hendak berpergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumahtangga dan keluarga kepada Qabiel. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya.Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumahtangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim.

Qabiel menerima pesanan dan amanat ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan amanat ayahnya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna berpergiannya akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan.Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulut Qabiel namun dalam hatinya ia berkata bahawa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habiel saudaranya.

Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabiel menemui Habiel di tempat penternakannya.Berkata ia kepada Habiel:"Aku datang ke mari untuk membunuhmu.Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini."
"Apa salahku?"tanya Habiel.Dengan asalan apakah engkau hendak membunuhku?"
Qabiel berkata:"Ialah karena qurbanmu diterima oleh Allah sedangkan qurbanku ditolak yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikku Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengahwini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu."

Habiel berkata:"Adakah berdosa aku bahawa Allah telah menerima qurbanku dan menolak qurbanmu?Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan?Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku, mempertaruhkan hawa nasfu dan ajakan syaitan! Kawallah perasaanmu dan fikirlah masak-masak akan akibat perbuatanmu kelak! Ketahuilah bahawa Allah hanya menerima qurban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni.Adakah mungkin sesekali bahawa qurban yang engkau serahkan itu engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rusak dan busuk dan engkau berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu, sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari perternakanku yang paling sihat dan kucintai dan ku serahkannya dengan tulus ikhlas disertai permohonan diterimanya oleh Allah.

Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buangkanlah niat jahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis itu, musuh yang telah menyebabkan turunnya ayah dan ibu dari syurga dan ketahuilah bahawa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diredhainya.Aku hanya berserah diri kepada-Nya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagi diriku."

Nasihat dan kata-kata mutiara Habiel itu didengar oleh Qabiel namun masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hati sehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayang kepada saudara sekandungnya. Qabiel yang dikendalikan oleh Iblis tidak diberinya kesempatan untuk menoleh kebelakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya, bahkan bila api dendam dan dengkin didalam dadanya mulai akan padam dikipasinya kembali oleh Iblis agar tetap menyala-yala dan ketika Qabiel bingung tidak tahu bagaimana ia harus membunuh Habiel saudaranya, menjelmalah Iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh Iblis itu diterapkannya atas diri Habiel di kala ia tidur dengan nyenyaknya dan jatuhlah Habiel sebagai kurban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai kurban pembunuhan pertama dalam sejarah manusia

Penguburan Jenazah Habiel.

Qabiel merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya.ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan tubuh saudaranya yang semakin lama semakin busuk itu.Diletakkannyalah tubuh itu di sebuah peti yang dipikulnya seraya mundar-mundir oleh Qabiel dalam keadaan sedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbu tubuh jenazah Habiel yang sudah busuk itu.
kebingungan dan kesedihan Qabiel tidak berlangsung lama karena ditolong oleh suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagaimana ia harus menguburkan jenazah saudaranya itu.Allah s.w.t. Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayat hamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia demikian rupa, maka dipertujukanlah kepada Qabiel, bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan, ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah.Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabiel sejenak lalu berkata pada dirinya sendiri:"Alangkah bodohnya aku, tidakkah aku dapat berbuat seperti burung gagak itu dan mengikuti caranya menguburkan mayat saudaraku ini?"

Kemudian kembalilah Adam dari perjalanan jauhnya.Ia tidak melihat Habiel di antara putera-puterinya yang sedang berkumpul.Bertanyalah ia kepada Qabiel:"Di manakah Habiel berada?Aku tidak melihatnya sejak aku pulang."
Qabiel menjawab:"Entah, aku tidak tahu dia ke mana! Aku bukan hamba Habiel yang harus mengikutinya ke mana saja ia pergi."
Melihat sikap yang angkuh dan jawapan yang kasar dari Qabiel, Adam dapat meneka bahawa telah terjadi sesuatu ke atas diri Habiel, puteranya yang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu.Pada akhirnya terbukti bahawa Habiel telah mati dibunuh oleh Qabiel sewaktu peninggalannya.Ia sangat sesal di atas perbuatan Qabiel yang kejam dan ganas itu di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungan keluarga diketepikan sekadar untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikan yang menyesatkan.

Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allah menerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya seraya mohon dikurniai kesabaran dan keteguhan iman baginya dan kesedaran bertaubat dan beristighfar bagi puteranya Qabiel.


Kisah Qabiel dan Habiel Dalam Al-Quran.

Al-Quran mengisahkan cerita kedua putera Nabi Adam ini dalam surah"Al-Maaidah" ayat 27 sehingga ayat 32 .

Pengajaran Dari Kisah Putera Nabi Adam A.S..

Bahawasanya Allah s.w.t. hanya menerima qurban dari seseorang yang menyerahkannya dengan tulus dan ikhlas, tidak dicampuri dengan sifat riyak, takabur atau ingin dipuji.Barang atau binatang yang diqurbankan harus yang masih baik dan sempurna dan dikeluarkannya dari harta dan penghasilan yang halal.Jika qurban itu berupa binatang sembelihan, harus yang sihat, tidak mengandungi penyakit atau pun cacat, dan jika berupa bahan makanan harus yang masih segar baik dan belum rusak atau busuk.

Bahawasanya penyelesaian jenazah manusia yang terbaik adalah dengan cara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepada Qabiel.itulah cara paling sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan oleh Allah di atas makhluk-makhluk lainnya, menurut firman Allah dalam surah "Al-Isra" ayat 70 yang bererti ; "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."
Baca SeterusnyaKisah Habil dan Qabil Putra Nabi Adam A.S.

Kapal Selam Scorpene

Club Pujangga | 10:27 |

askar


Kapal Selam KD Tunku Abdul Rahman aset pertahanan strategik yang menjadi harapan dan kebanggaan negara.
TARIKH 3 September 2009 bukan sahaja hari bersejarah kepada negara tetapi detik tersebut akan kekal diingati khususnya oleh warga Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) kerana ia menandakan Malaysia tergolong sebagai negara elit apabila secara rasmi mengoperasikan aset pertahanan strategik iaitu kapal selam.

Mulai detik itu Malaysia mengikut jejak Indonesia dan Singapura yang terlebih dahulu mengoperasikan kapal selam di rantau ini apabila aset strategik yang dibeli dari Perancis, KD Tunku Abdul Rahman mula mencurah bakti menjaga perairan negara sebelum diikuti kehadiran KD Tun Abdul Razak kira-kira enam bulan kemudian.
Namun berbeza dengan kapal selam yang dioperasikan Indonesia mahu pun Singapura, kapal selam kelas Perdana Menteri itu mempunyai kemampuan jauh lebih tinggi sehingga Panglima TLDM, Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar menyifatkan ia umpama ‘kereta Ferari’ di dalam kategori kapal selam penyerang (SSK).


tenteraHakikat itu terbukti benar, apabila KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak dalam beberapa siri latihan bukan sahaja terlalu sukar untuk dikesan oleh ‘musuh’ tetapi berjaya melancarkan peluru berpandu Exocet SM39 dari kedalaman 55 meter sebelum tepat mengenai sasaran yang berada pada jarak 40 kilometer.
Kemampuan menembak peluru berpandu seperti itu tiada pada kapal selam milik Indonesia mahu pun Singapura dan teruja dengan keupayaan aset strategik tersebut.
Wartawan S2, MOHD. ASRON MUSTAPHA dan jurugambar, ASWAD YAHYA berkongsi pengalaman selepas diberikan peluang melihat kecanggihan kapal selam negara di Pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Sabah baru-baru ini.malaysia

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my
Baca SeterusnyaKapal Selam Scorpene

Google akan perkenal X Phone

Club Pujangga | 10:14 |
TELEFON Motorola RAZR dikatakan akan menjadi platform untuk X Phone keluaran syarikat itu bersama Google.


terbaru

Google akan perkenal X Phone

NEW YORK 25 Dis.-Syarikat gergasi dalam perniagaan Internet,Google dilaporkan sedang membangunkan telefon bimbit baharu yang dipanggil X Phone bersama Motorola dan dijangka bakal memberi saingan kepada Apple dan Samsung.

Menurut laporan Wall Street Journal,Motorola telah mengusahakan dua alat yang akan dijual oleh rakan kongsi pengangkutannya,Verizon Wireless.Syrikat itu akan membantu membekalkan 'Droid' untuk telefon pintar Motorola dan X Phone.

gatjet

Selepas tujuh bulan dibeli oleh Google dengan nilai AS$12.5 billion (RM38.3 billion),Motorola telah menghasilkan telefon bimbit dengan reka bentuk dan ciri-ciri unik,selain telefon sedia ada yang akan dikeluarkan pada 2013.

Motorola merancang untuk menambah X Phone baharu itu dengan pengambilalihan pembuat perisian yang mengenal imej dan pergerakan,Viewdle.

Selepas pengeluaran telefon itu Motorola merancang untuk menghasilkan X Tablet yang menjadi kegemaran ramai.-REUTERS
Baca SeterusnyaGoogle akan perkenal X Phone

Tablet berplatform Windows 8

Club Pujangga | 03:04 |
Tablet berplatform Windows 8
Rangkaian gajet pelbagai jenama memanfaatkan sistem operasi terkini

DALAM dunia teknologi masa kini,penggunaan serta penciptaan gajet pintar semakin berkembang pesat serta bersaing di pasaran.Sebut sahaja apa jua jenama,pasti semuanya memiliki pelbagai kelebihan ditawarkan buat pengguna.Namun,tidak semua gajet seperti tablet memiliki platform yang benar-bernar bersesuaian dengan kehendak serta keperluan pengguna masa kini.Terbaru,Windows menawarkan platform Windows 8 kepada gajet-gajet terkemuka,antaranya adalah seperti Acer Iconia W510.


komputer

Acer Iconia W510

Acer Iconia W510 datang bersama rekaan hibrit yang menggabungkan kelebihan mudah alih sebuah tablet yang memiliki prestasi tinggi persis sebuah komputer riba.Selain itu,Acer Iconia W510 juga turut dilengkapi bersama kebolehan skrin sesentuh dan penggunaan papan kekunci sambungan untuk dijadikan stesen kerja mini.Hanya seberat 2.78 paun (1bs),Acer Iconia W510 dijana oleh pemproses Next Generation Intel® Atom™ Z2760,dilengkapi bersama skrin sesentuh seluas 10.1 inci serta memiliki ketebalan hanya 8.9 milimeter (mm).Bagi unit keluasan unit penyimpanan,Acer Iconia W510 menawarkan dua tahap iaitu 32GB atau 64GB.


samsung

SAMSUNG Smart PC

Bagi tablet Samsung Smart PC atau Series 5 Slate,gajet tersebut disasarkan kepada pengguna biasa dan juga usahawan.Direka khas untuk menyokong teknologi Windows 8,Samsung Smart PC mempertaruhkan pemproses Intel® Atom™ Quad Core,Z2760 bersama unit penyimpanan sebanyak 64GB.Tablet itu juga memiliki skrin paparan seluas 11.6 inci yang ringkas namun tetap bergaya.Ringan,bergaya serta mudah dibawa ke mana-mana,SAMSUNG Snart PC hanya seberat 1.65 1bs dan tersedia dalam warna menarik iaitu biru mistik (mystic blue color). 

laptop

HP ENVY x2.

GAJET tersebut dijana oleh pemproses Intel® Atom Z2760 dan merupakan tablet ultra ringan dengan kelebihan yang terdapat pada komputer riba.Rekaan kemasan akhir daripada aluminium menyerlahkan lagi keanggunan tablet tersebut.Kelebihan lain The HP ENVY x2 adalah paparan skrin HD sesentuhnya seluas 11.6 inci,kamera web HD di hadapan dan 8 megapiksel di bahagian belakang.The HP ENVY x2 juga memiliki sistem audio daripada Beast Audio yang menawarkan kesan bunyi yang menyeluruh.


  
Baca SeterusnyaTablet berplatform Windows 8

Terbaik Memasang Meta Tag Blog (SEO Friendly)

Club Pujangga | 02:11 |
Banyak pilihan untuk memasang meta tag header blog agar SEO friendly  cepat terindeks search engine, bagi tips ini akan membahas cara terbaik pasang meta tag blog untuk pengguna blogspot atau blogger supaya disukai bot / crawler dapat bertahan pada dudukan halaman pertama hasil pencarian pengguna internet di mesin pencari utama Google.


seo mesra


Memilih untuk pasang meta tag adalah salah satu hal pertama yang perlu dilakukan ketika kita pertama kali menggunakan / mengganti template blog, pada masa itu bot akan bekerja dengan cepat saat ada perubahan dalam template header, tapi ada masa dan ketika Google akan membuat perubahan yang dilakukan dalam hasil pencarian di search engine. 

Dengan posting artikel yang terlalu banyak jumlahnya, ini akan memakan masa yang agak lama,jika korang  melakukan perubahan dalam meta tag, korang perlu menunggu untuk beberapa minggu terlebih dahulu untuk melihat hasilnya.

Untuk mengubah meta tag header agar SEO friendly, korang perlu login ke blog terlebih dahulu >klik Rancangan / Desain > Edit HTML, cari kode <title><data:blog.pageTitle/></title> (biasanya di bawah <head>) atau gunakan (CTRL + F)

Seterusnya gantikan dengan code berikut :

<!-- Start arilimpian.blogspot.com: Changing the Blogger Title Tag  -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.title/></title>
</b:if>
<!-- End arilimpian.blogspot.com: Changing the Blogger Title Tag  -->

 Jika korang ingin mengubah atau edit yang lebih baik korang boleh cuba mendapatkan hasil terbaik dalam perubahan meta tag header. Silahkan coba ganti simbol berwarna merah ( | ) yang saya gunakan, dengan beberapa simbol lain, misalnya : ( - ), ( &#171; ), ( ~ ), ( < ). Dan ganti huruf berwarna biru dgn alamat URL blog anda.

Sumber : http://blogseotest.blogspot.com
Baca SeterusnyaTerbaik Memasang Meta Tag Blog (SEO Friendly)

Pasang CommentLuv Di Blogspot

Club Pujangga | 01:39 |
Memasang CommentLuv dapat membantu kita dapat lebih banyak komen dalam blog kita sendiri 

kita dah beri backlink sebagai bonus kepada orang yang komen pada commentlove blog kita daripada itu backlink ni penting untuk dapat pagerank yang lagi bagus

pagerank penting supaya blog kita akan dapat diindex terlebih dahulu dan diberikan prioriti kedudukan dalam Google search Engine dan juga dapat membantu untuk memantapkan lagi blog korang.


Pasang komen
Cara paling mudah pasang CommentLuv adalah dengan memasang IntenseDebate pada Blog korang. Register IntenseDebate.com.

1. Login dan klik Install IntenseDebate.

2. Dah add tu, jangan continue dengan step dia lagi. Klik Sites> Blog anda> Plugins> Activate CommentLuv. Edit la segala options yang ada, boleh letak Facebook share button sekali kalau nak.

3. Dah set up, klik Tools> Reinstall.

4. Select installation type: Aku cadangkan supaya pilih Template. Tak susah sangat sebenarnya.

5. Install only on all new post, kalau tak komen-komen lama akan hilang (hidden).

6. Buka Blogger.com> Dashboard> Blog anda> Layout> Edit HTML> Download Full Template.
Pastikan korang simpan copy .xml file tu seperately, just in case kalau apa-apa terjadi, boleh restore balik.

7. Browse file .xml tadi, klik Upload file and continue.

8. Dah upload, copy code (CTRL+A dan CTRL+C) yang telah di modify.

9. Lepas tu pergi semula ke Blogger.com> Dashboard> Blog anda> Layout> Edit HTML>, paste (CTRL+A dan CTRL+V) code baru.


----> Sila tukar comment form ke embed below post, supaya intense debate boleh jadi.

SELAMAT MENCUBA...

Sumber Artikel : ariffshah.com

Baca SeterusnyaPasang CommentLuv Di Blogspot

10 Tips Luahkan Kasih buat Isteri

Club Pujangga | 08:58 |
KEBANYAKAN lelaki menganggap alam rumah tangga amat berbeza situasinya dengan alam bercinta.Apabila wanita pujaan itu telah sah menjadi miliknya,sikap yang dahulunya romantik,gemar membuat kejutan,sering meluahkan rasa cinta dan sebagainya,seolah-oloh lenyap ditelan masa.Mereka beranggapan,perbuatan sebegitu sudah tidak penting kerana merasakan si isteri 'tidak kisah'.

Sebagai gantinya,lelaki lebih gemar 'mencurahkannya' dengan pemberian harta benda atau sebuah percutian.

Mereka merasakan perkara ini sudah mampu memberi kegembiraan pada seseorang wanita.Memang benar,namun kegembiraan itu hanya akan bersifat sementara kerana wanita memerlukannya secara berterusan!

Bagi wanita,kasih sayang,perhatian dan bantuan secara berterusan yang dihulurkan suami lebih tinggi nilainya daripada wang ringgit.Pakar perhubungan rumah tangga di amerika,Dr John Gray mengesyorkan beberapa perkara kecil yang boleh dilakukan suami dalam menyamapaikan kasih sayangnya buat si isteri.

1Jika sebelum ini anda sering membelikan buah tangan sering membelikan buah tangan buat isteri ketika mempunyai tugasan luar yang jauh,apa kata kali ini lakukan perkara tersebut biarpun pada hari ini biasa.Pemberian yang boleh memuaskan hati isteri adalah pemberian yang dia langsung tidak sangka akan menerimanya pada hari tersebut.

2Sebelum berkahwin,anda sering memuji pakaian yang digayakannya.Namun perkara ini tidak lagi berlaku apabila telah berkahwin.Bagi menggembirakan hati isteri,sekali-sekala pujilah pakaian yang digayakannya sama seperti anda pernah lakukan ketika zaman bercinta dahulu.

3Ambil tahu apa makanan kegemaran isteri.Jika isteri amat mengambil berat makanan yang anda gemari,mengapa tidak anda.Biarpun anda tidak salah jiak anda membelikannya buat isteri.Pasti si isteri akan tambah gembira setiap kali menerima makanan yang digemarinya itu.

4Setiap kali berbicara,pandanglah muka dan mata isteri kerana perbuatan sebegini mampu membuatkan naluri wanita terasa cukup bahagia dan romantis.Disaat itu juga,tidak salah jika anda meluhkan kata-kat sayang seperti ungkapan I love you dirinya.

5Kebnbanyakan lelaki bersikap acuh tidak acuh apabila mendengar isterinya bercakap.Justeru,ubah sikap tersebut dengan memberi tumpuan setiap kali isteri bercakap sehingga dia berhenti sendiri.Biarkan isteri anda meluahkan segala yang terbuku di hatinya kerana ia sebenarnya berkait rapat dengan psikologi wanita.

6Jadilah seorang suami yang peka terhadap perubahan emosi isteri.Jika lihat isteri dalam keadaan bermasalah,bersedih atau risau,minta dia suapaya berkongsi perasaan tersebut dengan anda.Namun,janga pula anda terus memberikan nasihat agar tidak perlu risau atau bersedih.Inilah kesilapan yang sering dilakukan lelaki.Cara terbaik adalah dengan memberi pelukan dan katakan padanya bahawa anda sentiasa berada di sisinya tidak kira apa jua keadaan.Perbuatan sebegini akan lebih dihargai isteri dan memberikan semangat buat dirinya.

7Bersikap ringan tulang membantu isteri ketika di rumah misalnya dengan membantunya mencuci pakaian,membasuh pinggan mangkuk,menjaga anak dan sebagainya.Bantuan sebeginilah yang amat dihargai wanita lebih-lebih lagi jika si isteri juga berkerjaya seperti anda.

8Sebelum tidur,berikan pelukan dan ciuman buat isteri.[Peluk isteri sekurang-kurangnya tujuh kali sehari bagi menghangatkan hubungan cinta.Seeloknya ,anda dan pasangan juga digalakkan untuk saling memohaon maaf di atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada hari tersebut.Tidurlah dalam keadaan berpelukan.Biar si isteri tidur berbantalkan lengan,dada atau bahu anda.

9Luangkan masa anda untuk bersama isteri dengan mengimbau kembali saat anda bercinta dan berbulan madu dahulu.Renung wajah isteri anda merenungnya dan belai rambutnya.Dengan cara sebegini,isteri anda akan berasa sentiasa dikasihi dan diingati.

10Jika anda dikurniakan suara yang merdu,nyanyikan sebuah lagu romantik buat isteri.Namun jika sebaliknya,cukuplah sekadar memainkan lagu romantik dan katakan pada isteri anda bahawa lagu tersebut ditujukan buat dirinya.Jangan lupa untuk meluahkan ucapan terima kasih kepada isteri kerana sentiasa melakukan yang terbaik buat dirinya anda.Hargai dirinya sepenuh hati agar dia terus dekat di hati anda.


Baca Seterusnya10 Tips Luahkan Kasih buat Isteri

Cara Buat Dropdown Menu

Club Pujangga | 01:13 |

Contoh Dropmenu seperti gambar dibawah :


menu
Cara untuk buat Dropmenu seperti berikut:

Langkah 1 

Dashboard>Layout>Page element>Add a gadget>HTML/javascript.

Langkah 2

Copy dan paste code di bawah

<select onChange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
<option selected>Tajuk</option>
<option value="Link 1">Text 1</option>
<option value="Link 2">Text 2</option>
<option value="Link 3">Text 3</option>
</select>

Langkah 3

Pada Link 1 Masukkan link.
Pada Text 1 Masukkan perkataan/ayat untuk link yang di paparkan.

Langkah 4

JIka ingin menambah ruangan menu,masukkan code ini

<option value="Link ">Text </option>

Diatas/sebelum code ini

</select>

Seterusnya save dan lihat hasilnya...


Baca SeterusnyaCara Buat Dropdown Menu

Tutorial Cara Buat Alert Message

Club Pujangga | 00:46 |
Setiap kali pengunjung datang ke blog kita alert message secara auntomatik akan muncul di paparan laman blog dengan kata-kata atau mengucapkan Selamat datang dan bermacam lagi pilihan yang kita inginkan dengan layanan seperti ini akan membuatkan blog kita lebih menarik lagi..

Contoh gambar dibawah :

pesanan blog

Cara membuatnya ringkas...

langkah pertama korang Login blog >Layout> Page Elements>Add a Gadget>HTML/JavaScript

Langkah 2

Copy dan paste code di bawah


<script type="text/javascript">
alert('
kata-kata atau ucapan mengikut pilihan yang korang mahukan!')
</script>
<noscript>Enable javascript in your browser to view an important message.</noscript>

Langkah 3

Pada Tulisan berwarna hijau Korang ubah la ucapan yang korang nak dan pada tulisan biru tu, mesej itu akan tertera jika ada pengunjung yang Disable Javascript.

Save dan lihat hasilnya...Baca SeterusnyaTutorial Cara Buat Alert Message

Tutorial Cara Menghilangkan Tajuk Blog Di Header

Club Pujangga | 00:26 |
Cara hidden tajuk pada blog di bahagian header langkah-langkah yang perlu korang buat sangat mudah.


Langkah 1
Log in blog>Dashboard>Layout>Edit HTML. kemudian klik pada Expand Widget Templates.
Langkah 2Korang Cari code yang serupa atau lebih kurang sama seperti code di bawah#header h1 {
margin:50;
padding:10px 0 0 20px;
font-size: 100%;
font-weight:bold;
line-height: 1.2em;
letter-spacing:.0em;
font-style:italic;
color:#0099CC;

visibility:hidden;
}

Atau


blogname h1 {
font-size:40px;
font-weight:normal;
margin:0px 0px 0 40px;
color:#ffffff;
text-decoration: none;
text-align:left;

display:none

Atau

#header-inner {
background-position: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
visibility:hidden;
}

Langkah 3

Bila dh jumpa code di bawah...tambahkan code seperti code warna
hijau pada bahagian bawah sebelum tanda ( } )...

Code yang boleh di gunakan seperti berikut

display:none

Atau

visibility:hidden;

Seterusnya save dan lihat hasilnya...


Baca SeterusnyaTutorial Cara Menghilangkan Tajuk Blog Di Header