nuh

Aril Impian

Perkara yang membatalkan puasa

Club Pujangga | 01:24 |

Baca SeterusnyaPerkara yang membatalkan puasa

Rukun Puasa

Club Pujangga | 01:23 | • Berniat - Pada malam selama bulan Ramadan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.

 • Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. 1. "... dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai alam...( Al-Baqarah : 187).


 2. "Adiy bin Hatim berkata : Ketika turun ayat; ertinya (...hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam...), lalu aku mengambil seutas benang hitam dan seutas benang putih, lalu kedua utas benang itu akau simpan dibawah bantalku. Maka pada waktu malam saya amati, tetapi tidak tampak jelas, maka saya pergi menemui Rasulullah SAW. dan saya ceritakan hal ini kepada beliau. Beliapun bersabda: Yang dimaksud adalah gelapnya malam dan terangnya siang (fajar). "( H.R. Bukhary Muslim).


 3. "Allah Ta'ala berfirman : " Dan tidaklah mereka disuruh, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlashkan ketaatan untuk-Nya " ( Al-Bayyinah :5)


 4. "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya semua amal itu harus dengan niat, dan setiap orang mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkan." ( H.R Bukhary dan Muslim).


 5. "Diriwayatkan dari Hafshah, ia berkata: "Telah bersabda Nabi SAW: Barangsiapa yang tidak beniat (puasa Ramadan) sejak malam, maka tidak ada puasa baginya." (H.R. Abu Dawud) Hadith Shahih.


KESIMPULAN:

Keterangan ayat dan hadith di atas memberi pelajaran kepada kita bahawa rukun puasa Ramadan adalah sebagai berikut:

Baca SeterusnyaRukun Puasa

Puasa

Club Pujangga | 01:22 |

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semuga kamu menjadi orang yang bertakwa." - Surah Al Baqarah, ayat 183

Ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, An- Nasa'i dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, yang bermaksud: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan bulan yang penuh berkat. Allah telah fardhukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadhan itu dibuka segala pintu Syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan......."

PENGERTIAN PUASA :

Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari.

PUASA WAJIB :

Puasa bulan Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar.

PUASA SUNAT :


 • Puasa enam hari pada bulan Syawal

 • Puasa hari Arafah

 • Puasa Hari Asyura pada 10 Muharam

 • Puasa bulan Syaaban

 • Puasa Isnin dan Khamis

 • Puasa tengah bulan iaitu 13,14,15 pada tiap-tiap bulan qamaria (tahun Hijrah)


PUASA MAKRUH :

Puasa yang terus menerus sepanjang masa. Tidak termasuk dua hari raya dan hari tasyriq

PUASA HARAM :


 • Puasa pada hari raya pertama Idil Fitri

 • Puasa pada hari raya pertama Haji

 • Puasa tiga hari sesudah hari raya haji atau hari tasyriq iaitu pada 11,12, dan 13 Zulhijjah.


SYARAT WAJIB PUASA : • Berakal

 • Akhir Baligh (Cukup umur)

 • Kuat atau mampu mengerjakan puasa


SYARAT SAH PUASA :

Baca SeterusnyaPuasa